Addendum for Ekonomiplus.no

Hei og velkommen til våre Bruksvilkår for bruk av ekonomiplus.no, samt tjenesten som er tilgjengelig for domenet. Disse Bruksvilkårene (“Bruksvilkår”) gjelder mellom ekonomiplus, Finansweb AS,Lille Markeveien 18, 5005 Bergen, Org nr 927 540 045 (“ekonomiplus”), og deg som bruker (“Brukeren” eller “du”) av tjenesten og nettstedet.

1. Dine generelle forpliktelser

Ved å besøke nettstedet og bruke tjenesten, så godkjenner du ekonomiplus ToU og integritetspolicy, som du finner her: Integritetspolicy. For å bruke tjenesten må du være over 18 år, og ansvarsbevisst til å inngå avtale ifølge norsk lov. Når du benytter tjenesten, i tilfelle du ikke søker etter en e-postadresse som tilhører deg selv, må du ha innhentet samtykke fra den personen med den e- postadressen du oppgir i tjenesten. Du forplikter deg videre til å alltid benytte nettstedet og tjenesten i tråd med ekonomiplus sine instruksjoner til enhver tid, uansett om de finnes i brukervilkårene, du laster opp eller på annen måte kommuniserer med eller via nettstedet:

  • Ikke forstyrre andres rettigheter og/eller som strider mot norsk eller annen lovgivning
  • At du har rett å disponere slik informasjon

2. Pris og betaling

Noen tjenester tilbys gratis. Imidlertid kan ekonomiplus legge til noen tjenester, funksjoner og tilbehør som ekonomiplus tar betalt for. I slike tilfeller vil du måtte aktivt inngå avtaler om tillegg, hvorpå ekonomiplus vil formidle informasjon om din betalingsplikt. Alle tjenester begynner å gjelde når første månedsavgift er betalt, med mindre annet er avtalt.

Priser:


199 NOK/mnd Single Standard, 299 NOK/mnd Familie Standard.
Betaling skjer enten månedlig, kvartalsvis eller årlig.

Dersom betaling ikke skjer som avtalt, sender Ekonomiplus ut en påminnelse og vi forbeholder oss retten til å trekke medlemskapet ditt inntil alle avgifter som skyldes Ekonomiplus er betalt. Og ekonomiplus forbeholder seg retten til å belaste forsinkelsesgebyr, fakturagebyr og annet gebyr ved manglende betaling. I løpet av tiden da full betaling ikke er tilgjengelig for oss, har du ikke rett til å bruke noen av tjenestene ekonomiplus tilbyr. ekonomiplus forbeholder seg retten til å sende dine ubetalte fakturaer til inkasso og du som kunde er personlig ansvarlig å betale alle slike mulige kostnader det medfører.

3. Bindingstid

Bindingstiden for din avtaler er 12 måneder. Oppsigelse av avtalen må skje innen 3 måneder før gjeldende bindingstid utløper, ellers forlenges avtalen med 12 måneder av gangen. Når du tegner ID-beskyttelsen har du alltid en angrefrist som gir deg mulighet til å heve kjøpet innen 14 dager fra den dagen avtalen ble inngått og du har fått informasjon om angreretten og hva som er inkludert i beskyttelsen. Om du ønsker å benytte deg av angreretten, så må du kontakte oss på Ekonomiplus via e- post til [email protected].

4. Ansvar og avtalebrudd

Om ekonomiplus har grunn til å tro at opplysningene du har gitt til selskapet er feil, og du ikke bruker dem i samsvar med forpliktelsene dine nevnt ovenfor, eller på annen måte bruker tjenesten som ikke er kompatibel med Bruksvilkårene, så har ekonomiplus rett til å begrense tilgangen din til nettstedet og tjenesten i sin helhet. Imidlertid vil et slik tiltak bare føre til ekstra gebyr for abonnementsperioden tjenesten vært brukt, dersom den brukes av avgiftsbelagte tjenester. Du har ikke krav på erstatning skader, slik som tapt fortjeneste eller annen skade, forutsatt at det ikke foreligger grov uaktsomhet fra ekonomiplus sin side.

Ekonomiplus er ikke ansvarlige for skade som oppstår på grunn av innholdet i dataene eller annen informasjon som er kommunisert ved bruk av tjenesten eller brukerens handlinger som et resultat av bruken av tjenesten. Ekonomiplus er heller ikke ansvarlig for skader forårsaket av datavirus eller lignende, forsinkelser, korrupsjon eller tap av data eller for Brukerens mulige tredjeparts ansvar. Tjenesten er en søketjeneste som kan hjelpe deg med å oppdage uregelmessigheter koblet til datamaskinen din og/eller dine personopplysninger på et tidlig stadium. Derfor tar ekonomiplus ikke noe ansvar for enhver økonomisk skade forårsaket av deg på grunn av uautorisert tredjeparts bruk av dine personopplysninger, bankdetaljer, datamaskin, kredittkort, ID-kort eller lignende. Heller ikke ekonomiplus gir ingen garanti for at slik uautorisert bruk oppdages av tjenesten.

Du er ansvarlig for å iverksette passende tiltak når tjenesten gjør deg oppmerksom på det faktum at noen kan ha brukt dine personopplysninger til upassende formål. For å unngå misforståelser ekonomiplus vil ikke kompensere for skade forårsaket, enten direkte eller indirekte, til på grunn av uautorisert bruk av din identitet, kredittkort, ID-dokument, inntrenging i datamaskinen din, eller ellers bryter personvernet ditt.

5. Mindre vesentlige rettigheter

Brukere har ikke anledning til å bruke ekonomiplus merkevare eller selskap utenom det som kreves for å bruke tjenesten i samsvar med Bruksvilkårene.

6. Force Majeure

Dersom ekonomiplus er forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Brukervilkårene eller personvernerklæringen på grunn av omstendigheter utenfor selskapets rimelige kontroll; som de ikke med rimelighet har kunnet forutsi og med konsekvenser de med rimelighet ikke har kunnet forutsi eller unnviket eller overvunnet, inkludert, men ikke begrenset til arbeidskonflikter, krig, brann, lynnedslag, opprør, terrorangrep, embargo, statlig intervensjon, statlig forsyning eller lov, svikt eller forsinkelser på grunn av underleverandører sine tjenester av årsaker nevnt her, og andre forhold utenfor ekonomiplus sin kontroll, gitt at ekonomiplus i rimelig utstrekning har forsøkt å begrense skaden, så skal dette utgjøre et fritaksgrunnlag som innebærer en tidsfrist for oppfyllelse og fritak for straff.

7. Cookies

Når du besøker nettstedet eller anvender tjenesten på datamaskinen, nettbrettet eller annen enhet, så lagrer ekonomiplus en tekstfil slik at de kan gi informasjon til nettstedet og/eller tjenesten. Ved å besøke nettstedet og/eller bruke tjenesten godtar du at ekonomiplus kan samle inn og lagre visse tekniske data (såkalt informasjonskapsler) på enheten, som brukes til å besøke nettstedet og/eller bruke tjenesten. Du har alltid muligheten til å nekte bruk av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene.

Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at ved å deaktivere informasjonskapsler kan brukeropplevelsen din bli påvirket nettstedet og/eller tjenestene forringes, da dette kan hindre deg i å bruke alle funksjonene til nettstedet og/eller tjenesten.

8. Overføring

Ekonomiplus har med dette lov til når som helst å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Bruksvilkårene, forutsatt at det overtakende selskapet med rimelighet kan forventes å overholde sine forpliktelser i henhold til Bruksvilkårene som er til brukernes tilfredsstillelse. Om ekonomiplus overdrar sine rettigheter i henhold til disse Bruksvilkårene, refunderer erververen ekonomiplus som part.

Erververen har på sin side rett til å overdra disse ervervede rettighetene og forpliktelsene overfor andre parter.

9. Tillegg og endringer

Den siste versjonen av brukervilkårene som styrer besøk på nettsiden og bruken av tjenesten er alltid tilgjengelig på nettstedet ekonomiplus. Ekonomiplus forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer med virkning to (2) uker etter endringene i bruksvilkårene er publisert på nettsiden. Den siste versjonen av vilkårene for bruk erstatter alle tidligere versjoner. Når du besøker nettsiden og/eller bruker tjenesten etter at endringene har trådt i kraft anses det som aksept av endringene. Det samme gjelder andre dokumenter som omfattes av Bruksvilkårene.

10. Tvister og gjeldende lover

Eventuelle tvister som oppstår fra Bruksvilkårene skal avgjøres av en norsk nemnd i samsvar med norsk lov.